Beroepsvereniging

VBAG

Als Shiatsu therapeut ben ik aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Door middel van strenge selectiecriteria, een registratiesysteem, beroepscode, een Klacht- en Tuchtregeling en verplichte bijscholing bouwt de VBAG een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen op.

RBCZ

Ook ben ik aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Dit is hét kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg. Een RBCZ gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge eisen voldoen zodat jij als cliënt verzekerd bent van goede zorg. Alle RBCZ-therapeuten werken holistisch, dat wil zeggen dat zij de mens (lichaam en geest) als één geheel zien.

NGS

Voor de sportmassage heb ik een licentie bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Het NGS is de leden-, branche- en examenorganisatievan en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland.

'Masseur' is nog altijd een vrij beroep. Iedereen kan én mag zich masseur noemen. Ook zonder gedegen opleiding en bij- en nascholingen. Om de kwaliteit van masseurs die lid zijn van het NGS zichtbaarder te maken, is de NGS-masseur® gedeponeerd als een beschermde merknaam. Alleen leden van het NGS mogen deze titel en logo van de NGS-masseur® voeren.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.